Qendra Universitare e Gjuhëve

Sipas marrëveshjes dypalëshe me Cambridge Assesment English, Universiteti Katolik "Zoja e Këshillit të Mirë" që nga viti 2014 është një Qendër e Autorizuar Cambridge për administrimin e të gjitha niveleve .


AVVISO per la selezione di una Segretaria per il Centro Linguistico di Ateneo presso l’Università Cattolica “Nostra Signora del Buon Consiglio”

.... Lexo më shumë: avviso per la selezione di una segretaria per il ...

Qendra universitare e gjuhëve

Qendra Universitare e Gjuhëve "Zoja e Këshillit të Mirë" (CLANSBC) është themeluar në vitin 2014 si një strukturë ndëruniversitare e Universitetit Katolik "Zoja e Këshillit të Mirë" të Tiranës. Lexo më shumë: qendra universitare e gjuhëve...

Kërkim shkencor

Qendra Universitare e Gjuhëve "Zoja e Këshillit të Mirë” kryen kërkime shkencore në fushën e gjuhësisë, duke pasur si fokus kryesor përdorimin e metodologjive të reja që kërkon mësimdhënia e gjuhëve të huaja. Lexo më shumë: kërkim shkencor...

Kurse të gjuhëve

Qendra Universitare e Gjuhëve "Zoja e Këshillit të Mirë” organizon dhe ofron kurse të gjuhëve të huaja sipas niveleve gjuhësore të Kuadrit të Përbashkët Evropian të Referencave për Gjuhët (KPERGJ) me metoda dhe tekste të përditësuara për mësimdhënien. Lexo më shumë: kurse të gjuhëve...

Cambridge Center AL008 "Zoja e Këshillit të Mirë"

Sipas marrëveshjes dypalëshe me Cambridge Assesment English, Universiteti Katolik "Zoja e Këshillit të Mirë" që nga viti 2014 është një Qendër e Autorizuar Cambridge për administrimin e të gjitha niveleve gjuhësore të Çertifikatës Ndërkombëtare Cambridge English, nga A1 deri në C2. Lexo më shumë: cambridge center al008 "zoja e këshillit të mirë"...