KËSHILLI I ADMINISTRIMIT


Këshilli i administrimit

Këshilli i Administrimit i Fondacionit Zoja e Këshillit të Mirë, është organ kolegjial vendimmarrës që mbikqyr dhe kontrollon veprimtarinë e Universitetit Katolik “Zoja e Këshillit të Mirë” lidhur me menaxhimin administrativ, financiar dhe të pronave të tij. Lexo më shumë: këshilli i administrimit...