Didaktika Online


Udhëzues për studentët

Udhëzuesi i Studentëve është një manual që informon studentët se si të ndjekin leksionet në distancë dhe të bashkëveprojnë me profesorët në klasa virtuale, duke përdorur kompjuterin e tyre, tabletin ose telefonin celular. Lexo më shumë: udhëzues për studentët...

Udhëzues për pedagogët

Udhëzuesi i Pedagogëve është një manual që informon profesorët se si të krijojnë klasa studimi dhe të bashkëveprojnë me studentët në klasa virtuale, duke përdorur kompjuterin e tyre, tabletin ose telefonin celular. Lexo më shumë: udhëzues për pedagogët...

Kalendari i provimeve

Për kalendarin e provimeve të përditësuar, ju lutemi konsultoni Portalin e Studentit. Lexo më shumë: kalendari i provimeve...

Udhëzues për provimet dhe diplomimet

Udhëzuesi për Provimet dhe Diplomimet informon studentët dhe profesorët mbi procedurat e kryerjes së Provimeve dhe Diplomimeve në modalitetin virtual, duke përdorur platformën online. Lexo më shumë: udhëzues për provimet dhe diplomimet...