Shërbime Universitare


Baritore Universitare UKZKM

Baritorja Universitare është një prani katolike në gjirin e Universitetit, e cila ka për qëllim t’u ofrojë studentëve, personelit akademik, administrativ dhe teknik, pa asnjë dallim, një mbështetje miqësore, nje hapësirë ​​dëgjimore, një propozim për rritje të vlerave njerëzore, shpirtërore dhe kulturore. Lexo më shumë: baritore universitare ukzkm...

Servizio di supporto agli studenti con disabilità e/o DSA e/o bisogni specifici temporanei

Il Servizio di supporto agli studenti con disabilità e/o DSA e/o bisogni specifici temporanei è il primo punto di contatto che svolge un ruolo strategico di accoglienza e di gestione dei servizi per garantire un adeguato supporto ai candidati per futuri studenti, agli studenti con disabilità e/o DSA e/o bisogni specifici temporanei e al personale docente e tecnico-amministrativo nello svolgimento delle loro attività. Lexo më shumë: servizio di supporto agli studenti con disabilità ...