Farmaci


Irsida Mehmeti - Farmaci

Irsida Mehmeti, e diplomuar në Farmaci në vitin 2012 me notë maksimale në UKZKM, duke vijuar studimet e saj të mëtejshme në Doktoratën "Shëndet publik, diagnozë molekulare të sëmundjeve infektive dhe farmakovigjilancë". Lexo më shumë: irsida mehmeti - farmaci...

Silvi Bozo - Farmaci

Silvi Bozo, u diplomua në Farmaci në vitin 2012 me notë maksimale në UKZKM, ku vijoi studimet për Doktoratën "Shëndet publik, diagnozë molekulare të sëmundjeve infektive dhe farmakovigjilancë". Lexo më shumë: silvi bozo - farmaci...

Eftiola Pojani - Farmaci

Eftiola Pojani e filloi karrierën e saj universitare në UKZKM ku përfundoi "Masterin e Shkencave në Farmaci dhe Farmaci Industriale" në vitin 2012. Studimet i përfundoi me temën për kërkimin e barnave për sëmundjet tropikale të neglizhuara. Lexo më shumë: eftiola pojani - farmaci...

Malvina Hoxha - Farmaci

Malvina Hoxha, sot pedagoge në UKZKM, u diplomua në Fakultetin e Farmacisë, për të vijuar doktoratën në Universitetin e Milanos për Farmakologji në Departamentin e Shkencave Farmakologjike dhe Biomolekulare. Lexo më shumë: malvina hoxha - farmaci...

Fiona Konomi - Farmaci

Fiona Konomi, diplomuar në Fakultetin e Farmacisë së Universitetit Katolik ZKM, përfundoi studimet në vitin 2015. Përfundoi studimet Master në "Të Ushqyerit dhe Dietika e Aplikuar në Sport" në Universitetin Politeknik Delle Marche në Itali. Lexo më shumë: fiona konomi - farmaci...