Tarifa dhe Bursa Studimi


Tarifat e studimit 2021-22

Rregullorja e tarifave të studimit për vitin akademik 2021-2022 Lexo më shumë: tarifat e studimit 2021-22...

Tarifat e studimit 2021-2022 për studentët shtetas shqiptarë dhe të huaj

... Lexo më shumë: tarifat e studimit 2021-2022 për studentët shtetas...

Tarifat e studimit 2020-21

Rregullorja e tarifave të studimit për vitin akademik 2020-2021 Lexo më shumë: tarifat e studimit 2020-21...

Program i dytë studimi

Procedurat dhe afatet për të aplikuar për program të dytë studimi përcaktohen me Udhëzim të posaçëm nga Ministria e Arsimit, Rinisë dhe Sportit (MASR). Lexo më shumë: program i dytë studimi...