Fees and Scholarships


Tariffe di studi 2021-22

Regolamento delle tariffe di studio per l'anno accademico 2021-2022 Read more: tariffe di studi 2021-22...

Tarifat e studimit 2021-2022 për studentët shtetas shqiptarë dhe të huaj

... Read more: tarifat e studimit 2021-2022 për studentët shtetas...

Tariffe di studi 2020-21

Regolamento delle tariffe di studio per l'anno accademico 2020-2021 Read more: tariffe di studi 2020-21...