Fees and Scholarships


Fees & Scholarships 2024-2025

Fees & Scholarships 2024-2025 Read more: fees & scholarships 2024-2025...

Fees & Scholarships 2023-2024

Fees & Scholarships 2023-2024 Read more: fees & scholarships 2023-2024...

Fees & Scholarships 2022-2023

Fees & Scholarships 2022-2023 Read more: fees & scholarships 2022-2023...

Fees & Scholarships 2021-2022

Fees & Scholarships 2021-2022 Read more: fees & scholarships 2021-2022...

Tarifat e studimit 2021-2022 për studentët shtetas shqiptarë dhe të huaj

... Read more: tarifat e studimit 2021-2022 për studentët shtetas...