Inkubatori


Inkubatori UKZKM

ZKM HUB është një hapësirë ku idetë dhe projektet mund të bëhen realitet. Lexo më shumë: inkubatori ukzkm...

Kontakte

Nëse dëshironi të bashkëpunoni me ne dhe për çdo informacion në lidhje me inkubatorin mund të na shkruani në: [email protected]. Lexo më shumë: kontakte...

Struktura organizative

Struktura Lexo më shumë: struktura organizative...

Aplikoni!

Nëse keni një projekt dhe dëshironi ta realizoni, ju lutemi plotësoni këtë formular: https://goo.gl/forms/FBFwCydWoTy3T4Rl2 Lexo më shumë: aplikoni!...