Kandidatë Të Huaj – BE


Regjistrim në vitin e parë

... Lexo më shumë: regjistrim në vitin e parë...

Transferimi i studimeve

Procedurat dhe afatet për të aplikuar për transferimin e studimeve pranë UKZKM përcaktohen me Udhëzim të posaçëm nga Ministria e Arsimit, Rinisë dhe Sportit (MASR). Lexo më shumë: transferimi i studimeve...

Program i dytë studimi

Procedurat dhe afatet për të aplikuar për program të dytë studimi përcaktohen me Udhëzim të posaçëm nga Ministria e Arsimit, Rinisë dhe Sportit (MASR). Lexo më shumë: program i dytë studimi...