×

Regjistrim në vitin e parë

...


Për t'u njoftuar me e-mail mbi të rejat rreth procedurave të pranimit në Universitetin Katolik "Zoja e Këshillit të Mirë" mund të shprehni interesin tuaj duke plotësuar formularin që gjeni në linkun e mëposhtëm: Shprehje interesi

Njoftim mbi kriteret dhe proçedurat e pranimit për shtetas të huaj BE në Fakultetin e Mjekësisë, viti akademik 2021-2022.

Bando di ammissione per i cittadini dell’UE pdf

Shtojca A – Procedura e regjistrimit e kandidatëve të huaj të shpallur fitues për vitin akademik 2021-2022

Bandot/Thirrjet për aplikim për programin e integruar të studimit “Master i Shkencave” në Farmaci dhe Arkitekturë dhe për programin e studimit në Ekonomi Ndërmarrjeje do të bëhen publike në këtë faqe së shpejti.

Njehsimi i diplomave të huaja

Kandidatët fitues duhet të kryejnë procedurën e Njehsimit të diplomës së shkollës së mesme brenda afatit të përcaktuar në Bandon/Thirrjen për aplikim. Regjistrimi si student i këtyre kandidatëve bëhet me rezervë, deri në përfundim të procedurës së Njehsimit të dokumentacionit shkollor të tyre pranë Qendrës së Shërbimeve Arsimore (QSHA) të Republikës së Shqipërisë. Për tu informuar për procedurën që duhet ndjekur për njehsimin, jeni të lutur të klikoni në linkun e mëposhtëm: Njehsimi i diplomës së shkollës së mesme.

Shënim : Sipas Vendimit të Këshillit të Ministrave(VKM) nr. 436, datë 03/06/2020, e ndryshuar me VKM nr.46, datë 27/01/2021, për pranimin në vitin akademik 2021-2022 në programet e studimit të ciklit të parë dhe në programet e integruara të studimeve të ciklit të dytë, duhet të jetë e barabartë ose më e madhe se 6,5 (referuar sistemit arsimor shqiptar). 

Na ndiqni