Orientuese


Rezidenca Studentore “Folé”

Rezidenca më e re studentore “Folé” pjesë e Grupit Bolv, hap dyert e saj në Tetor. Lexo më shumë: rezidenca studentore “folé”...

Të punosh në Tiranë

Sipas ligjit Nr. 108/2013 “PËR TË HUAJT”, Neni 52 (Leja e qëndrimit për studentë dhe nxënës shkolle) pika 4 dhe 5. Lexo më shumë: të punosh në tiranë...

Pajisja me Leje Qëndrimi

Shtetasit e huaj kanë nevojë të pajisen me leje qëndrimi sipas Ligjit Nr. 108/2013 “PËR TË HUAJT”, Neni 52 (Leja e qëndrimit për studentë dhe nxënës shkolle) pika 1, pika 2 dhe pika 3. Lexo më shumë: pajisja me leje qëndrimi...

Të organizohesh

Studentët ndërkombëtarë që dëshirojnë të ndjekin studimet për here të parë në UniKZKM dhe studentët ndërkombëtarë të cilët dëshirojnë të transferojnë studimet në UniKZKM mund të gjejnë informacionet e nevojshme këtu. Lexo më shumë: të organizohesh...