Pastorale Universitaria


Frymëzuar nga “Vëllezër të gjithë”, një ambjent pune solidar.

Këshilli Baritor UKZKM organizon konferencën me temë: “Frymëzuar nga VËLLEZËR TË GJITHË, një ambjent pune solidar.” Lexo më shumë: frymëzuar nga “vëllezër të gjithë”, një ambjent pu...