×

NEWS për programin e studimit në Farmaci

Për studentët që regjistrohen në vitin akademik 2023-24


TRE PIKA TË FORTA, unike në SHQIPËRI, të programit të studimit të riorganizuar:

  1. Program studimi NDËRKOMBËTAR-NDËRUNIVERSITAR me Universitetin e Barit (ITALI) i autorizuar nga Ministria (ID: 1588368 datë 22.2.23) ku parashikohet LËSHIM I TITULLIT AKADEMIK TË PËRBASHKËT, i vlefshëm në territorin shqiptar dhe në vendet e BE-së.
  2. Pajisja, vetëm me diplomën, me LICENCË për të Ushtruar PROFESIONIN Farmacist ose "ekspert i barnave dhe produkteve për shëndetin" pa pasur nevojë të jepen PROVIMET SHTETËRORE në Itali (miratuar nga Senati Akademik i UKZKM më 30/05/2023).
  3. Mundësi për studentët e në prag diplomimi për të kryer TEMËN E DIPLOMËS EKSPERIMENTALE në terren në dy LABORATORËT E KËRKIMIT SHKENCOR që po ngrihen, (miratim nga Senati Akademik i UKZKM më 13.04.2023), për:
  • Të përftuar përvojë për përgatitjet galenike për përdorim të jashtëm (LABORATORI I TEKNOLOGJISË FARMACEUTIKE)
  • Të përftuar përvojë për kontrollin kimik dhe toksikologjik të barnave dhe produkteve për shëndetin (LABORATORI I KIMISË dhe ANALIZAVE FARMACEUTIKE dhe TOKSIKOLOGJIKE)

DEKANI i Fakultetit të Farmcisë
UniversitetiKatolik “Zoja e Këshillit të Mirë”, TIRANË
Prof. Roberto PERRONE
 


Na ndiqni