×

Kërkim shkencor

Qendra Universitare e Gjuhëve "Zoja e Këshillit të Mirë” kryen kërkime shkencore në fushën e gjuhësisë, duke pasur si fokus kryesor përdorimin e metodologjive të reja që kërkon mësimdhënia e gjuhëve të huaja.


Qendra Universitare e Gjuhëve "Zoja e Këshillit të Mirë” kryen kërkime shkencore në fushën e gjuhësisë, duke pasur si fokus kryesor përdorimin e metodologjive të reja që kërkon mësimdhënia e gjuhëve të huaja.

Një kujdes i veçantë i kushtohet kërkimit shkencor të aplikuar, organizimit të konferencave, kongreseve dhe seminareve.  Qendra është e hapur për të dhënë kontributin e saj kërkimor shkencor në projekte kombëtare dhe ndërkombëtare për të nxitur edukimin dhe formimin gjuhësor.

Plurilinguizmi dhe multikulturalizmi përbëjnë fusha me interes të veçantë humultimi në shoqëritë moderne, gjithnjë e më shumë komplekse nga pikëpamja gjuhësore dhe kulturore.

 

Konferenca e IV Shkencore Kombëtare

“Edukimi Global dhe Multikulturalizmi”                                                                                                                                   

Universiteti “Aleksandër Moisiu” - Durrës & Shoqata “Psikologët Shqiptarë” – ShqipëriMe datën 4 Maj 2018 në Universitetin “Aleksandër Moisiu” -  Durrës, është zhvilluar Konferenca e IV Shencore Kombëtare me titull: “Edukimi Global dhe Multikulturalizmi”. 


Nga stafi i Universitetit Katolik “Zoja e Këshillit të Mirë”, në këtë konferencë morën pjesë: Dr. Natalina Hoti, Drejtoreshë e Qendrës Universitare të Gjuhëve me të njëjtin emër, ku paraqiti kumtesën me titull: “Multikulturalizmi në shoqëritë komplekse, një lexim teoriko-filozofik” dhe Msc. Elona Mëhilli (Kolaj), pedagoge e Gjuhës Angleze me kumtesën me titull: “Ndikimi i Globalizimit në arsimin në Shqipëri”.

 

Konferencë Shkencore Ndërkombëtare

“YOUNG PEOPLE AND INEQUALITIES”                                                                                                                       

Universiteti Katolik “Sacro Cuore” – Milano (Itali)

Me datën 16-18 tetor 2017 në Universitetin Katolik “Sacro Cuore” në Milano të Italisë është zhvilluar Konferenca Shencore Ndërkombëtare me titull: “Young people and inequalities”.
Në këtë konferencë mori pjesë Natalina Hoti PhD, Drejtoreshë e Qendrës Universitare të Gjuhëve “Zoja e Këshillit të Mirë”. Në seancë plenare ajo paraqiti kumtesën me titull: “Gjendja e gruas në një shoqëri që ka pësuar shndërrime të shpejta, Shqipëria pas komunizmit”.

 

Konferencë Shkencore Kombëtare

“Kurrikula dhe sfidat e arsimit parauniversitar”                                                                                                                     

Universiteti “Eqrem Çabej” - Gjirokastër & Shoqata “Psikologët Shqiptarë” - Shqipëri

Me datën 24-25 Nëntor 2017 në Universitetin “Eqrem Çabej” në Gjirokastër është zhvilluar Konferenca Shencore Kombëtare me titull: “Kurrikula dhe sfidat e arsimit parauniversitar”. 
Nga stafi i Universitetit Katolik “Zoja e Këshillit të Mirë”, në këtë konferencë morën pjesë: Dr. Natalina Hoti, Drejtoreshë e Qendrës Universitare të Gjuhëve me të njëjtin emër, ku paraqiti kumtesën me titull: “Marrëdhënia docent-student: ndërveprim i vazhdueshëm në nxënien e gjuhës së huaj” dhe Msc. Elona Mëhilli (Kolaj), pedagoge e Gjuhës Angleze me kumtesën me titull: “Komunikimi në gjuhë të huaj – sfidat e menaxhimit të klasës”.

 

Udhëzues për folje 

 •  Guida dei verbi con preposizioni
 • Me 2461 folje
 • Paolo Rago – Enkela Dalipi – Natalina Hoti – Eglantina Pata – Sonila Piri
 • ISBN 978-9928-4082-0-4
 • fq. 218
 • Çmimi studentë  ZKM: 500 lek
 • Kontakt: [email protected]

 

Kontakte:

Drejtor i Qendrës Universitare të Gjuhëve ZKM                                      

 • Natalina Hoti, PhD                                                                               
 • E-mail: [email protected]                                                                              
 • Tel: 00355 4 2273290                                                                                  
 • Cell: 00355 69 21 01 756

Sekretare e Qendrës Universitare të Gjuhëve ZKM

Na ndiqni