×

KUJDES NDAJ TERRITORIT DHE KOMUNITETIT

Sistemi i ri fotovoltaik i Fondacionit "ZKM" është shembull i një tranzicioni konkret të energjisë për të respektuar mjedisin dhe njeriun që jeton në të.


Për të kuptuar se sa thelbësore është energjia sot, mjafton të mendojmë për gjestet dhe aktivitetet që kryejmë çdo ditë. Energjia shpesh merret si e mirëqenë dhe ne e kujtojmë atë vetëm kur mungon (ose kur paguajmë faturat). Çështja e energjisë është e ndërthurur me çështje të tjera të ndryshme dhe urgjente të kohës sonë.

Nga njëra anë, prodhimi i energjisë është ende i lidhur me lëndët djegëse fosile (naftë, gaz, qymyr...); nga ana tjetër, konsumatorët vazhdojnë të sillen duke injoruar ndikimin mjedisor të konsumit të tyre. Rritja e fenomeneve ekstreme atmosferike dhe temperaturat anormale të muajve të fundit nxjerrin në pah urgjencën e përshpejtimit të tranzicionit drejt burimeve të rinovueshme. Institucionet publike nuk e favorizojnë me bindje këtë tranzicion dhe kompanitë private vetëm përjashtimisht.

Fondacioni Zoja e Këshillit të Mirë, menaxhon kompleksin Spitalor-Universitar me të njëjtin emër me frymëzim katolik në Tiranë, ka promovuar veprime konkrete për të shfrytëzuar energjitë e rinovueshme, si ajo e diellit, të cilat mundësojnë vetë-mjaftueshmërinë. Motivi ideal për këtë zgjedhje përfaqësohet nga letra e Papa Françeskut, Laudato si, e botuar tashmë në vitin 2015 dhe e njohur botërisht si pozicioni më organik i marrë në lidhje me çështjet që lidhen me kujdestarinë e "shtëpisë së përbashkët", tokës. Në letrën e fundit Laudate Deum, Papa Françesku kërkoi guxim për të vepruar për mbrojtjen e shtëpisë së përbashkët.

Fondacioni ia ka besuar ndërtimin e sistemit të ri fotovoltaik kompanisë "Albesol", që operon në Tiranë nga viti 2006. Prodhimi i instaluar i energjisë prej 500 Kw, në korrik 2023 prodhoi mesatarisht 2000 Kw; me një ndërhyrje të mëvonshme do të dyfishohet për të mbuluar edhe Spitalin.

Papa thekson se “ndërsa rendi ekzistues botëror duket i pafuqishëm për të marrë përgjegjësinë, instanca lokale mund të bëjë një ndryshim. Në fakt, aty mund të lindë një përgjegjësi më e madhe, një ndjenjë e fortë e komunitetit, një kapacitet i veçantë për kujdes dhe krijimtari më bujare, një dashuri e thellë për tokën e dikujt, si dhe të menduarit për atë që dikush u lë fëmijëve dhe nipërve." Laudato si' 170).

Nga letra lindi Platforma e nismës Laudato si' , një hapësirë e përbashkët në të cilën Kisha zhvillon një përgjigje të vendosur dhe aktive ndaj krizës ekologjike (laudatosiactionplatform.org). Platforma ju lejon të veproni tani, kur është "urgjente dhe e nevojshme". (LS 57). Fondacioni ka vendosur të përfshihet. Prandaj, kursimet e energjisë do të përdoren për të zgjeruar dhe përmirësuar sipërfaqet e gjelbra, për të mbjellë pemë dhe për të mbledhur ujin e shiut.


Na ndiqni