×

Program i dytë studimi

Procedurat dhe afatet për të aplikuar për program të dytë studimi përcaktohen me Udhëzim të posaçëm nga Ministria e Arsimit, Rinisë dhe Sportit (MASR).


Në linkun e mëposhtëm gjeni Urdhrin nr. 12, të datës 26/08/2021 mbi “Kriteret dhe procedurat që zbatohen për njohjen e krediteve (ECTS) të fituara gjatë studimeve universitare të mëparshme për transferimin e studimeve dhe regjistrimin si program i dytë studimi në Universitetin Katolik “Zoja e Këshillit të Mirë”:

Decreto n.12, data 26/08/2021 pdf

Për informacione rreth procedurave të pranimit për program të dytë studimi në Universitetin Katolik ''Zoja e Këshillit të Mirë'' ju lutem konsultoni Rregulloren e mëposhtme: 

Rregullore e procedurave të pranimit për program të dytë studimi, viti akademik 2021-2022 pdf

Si të aplikoni?

Aplikimi kryhet on-line nga data 2 deri në 13 Shtator 2021 në portalin e UKZKM: https://admissions.unizkm.al/#/auth/signin zëri “Secondo corso di laurea” duke ngarkuar në mënyrë elektronike (të skanuara në format pdf) dokumentacionin e përcaktuar në Rregulloren përkatëse. 

Njehsimi i diplomave të huaja

Kandidatët e huaj që aplikojnë për program të dytë studimi duhet të kryejnë:

 

Na ndiqni