×

Transferimi i studimeve

Për informacione rreth procedurave të transferimit të studimeve në Universitetin Katolik ''Zoja e Këshillit të Mirë'' ju lutem konsultoni Rregulloren e mëposhtme:


Në linkun e mëposhtëm gjeni Urdhrin nr. 12, të datës 26/08/2021 mbi “Kriteret dhe procedurat që zbatohen për njohjen e krediteve (ECTS) të fituara gjatë studimeve universitare të mëparshme për transferimin e studimeve dhe regjistrimin si program i dytë studimi në Universitetin Katolik “Zoja e Këshillit të Mirë”:

Decreto n.12, data 26/08/2021 pdf

Për informacione rreth procedurave të transferimit të studimeve në Universitetin Katolik ''Zoja e Këshillit të Mirë'' ju lutem konsultoni Rregulloren e mëposhtme: 

Rregullore e procedurave të transferimit të studimeve për vitin akademik 2021-2022 pdf

Si të aplikoni?

Aplikimi kryhet on-line nga data 2 deri në 13 Shtator 2021 në portalin e UKZKM: https://admissions.unizkm.al/#/auth/signin zëri “Trasferimento degli studi” duke ngarkuar në mënyrë elektronike (të skanuara në format pdf) dokumentacionin e përcaktuar në Rregulloren përkartëse. 

Njehsimi i diplomave të huaja

Kandidatët fitues duhet të kryejnë procedurën e Njehsimit të diplomës së shkollës së mesme brenda afatit të përcaktuar në Rregullore. Regjistrimi si student i këtyre kandidatëve bëhet me rezervë, deri në përfundim të procedurës së Njehsimit të dokumentacionit shkollor të tyre pranë Qendrës së Shërbimeve Arsimore (QSHA) të Republikës së Shqipërisë. Për tu informuar për procedurën që duhet ndjekur, jeni të lutur të klikoni në linkun e mëposhtëm: 

Njehsimi i diplomës së shkollës së mesme.

 

Njehsimi i diplomave të huaja

Kandidatët fitues duhet të kryejnë procedurën e Njehsimit të diplomës së shkollës së mesme brenda afatit të përcaktuar në Rregullore. Regjistrimi si student i këtyre kandidatëve bëhet me rezervë, deri në përfundim të procedurës së Njehsimit të dokumentacionit shkollor të tyre pranë Qendrës së Shërbimeve Arsimore (QSHA) të Republikës së Shqipërisë. Për tu informuar për procedurën që duhet ndjekur, jeni të lutur të klikoni në linkun e mëposhtëm: Njehsimi i diplomës së shkollës së mesme.

Na ndiqni