×

Master i shkencave në arkitekturë

Përshkrimi i Programit të Studimit

Orë leksioni në laboratorin e Akitekturës dhe Strukturës.

Programi i Studimit Master i Shkencave në Arkitekturë vjen si një cikël i integruar 5-vjeçar (300 ECTS). Mësimdhënia zhvillohet në gjuhën italiane nga profesorët ekselentë të partnerit akademik, Universitetit të Firences, vatra e kulturës italiane.
Programi i Studimit Master i Shkencave në Arkitekturë parashikon praktika mësimore dhe profesionale pranë studiove më të njohura të arkitekturës, në Shqipëri dhe jashtë vendit.
Në përfundim të studimeve lëshohet një diplomë e dyfishtë “Master i Shkencave në Arkitekturë”, e vlefshme në Shqipëri, Itali dhe në vendet anëtare të Bashkimit Evropian, në përputhje me Dekretit nr. 2013/55/UE.
I diplomuari ka kualifikimet e nevojshme për të marrë titullin e Arkitektit Senior dhe është i përgatitur të lëvrojë në sektorët e projektimit, urbanistikës, design-it, teknologjisë, restaurimit dhe rikualifikimit të ambjenteve ekzistuese.

Vendndodhja

Shqiperi

Kohëzgjatja e Programit të Studimit

5

Niveli i studimit

Master i Shkencave ( program i integruar i ciklit te dyte)

Shkolla

Fakulteti i Shkencave të Aplikuara

Fusha(t) e Studimit

Shkenca te Aplikuara

Struktura e Programit të Studimit

Figura profesionale e arkitektit, fryt i bashkërendimit të njohurive teorike, shkencore dhe praktike gjatë ciklit 5-vjeçar, është një figurë ndërlidhëse e disiplinave të ndryshme të fushës, si dhe aspekteve sociale, kulturore, historike, ekonomike me ato projektuese, teknologjike e restauruese. Profesionisti merr aftësinë të analizojë në këndvështrim bashkëkohor qytetin, territorin, vlerat monumentale, historike dhe mjedisin.
Në mbarim të ciklit unik 5-vjeçar Arkitekti Senior luan një rol aktiv në shoqëri si:
•    projektues si profesionist autonom ose i asociuar; 
•    pjesë e stafit drejtues e koordinues në institucione publike dhe private;
•    pjesë e sipërmarrjeve që lidhen me fushat e ndryshme të arkitekturës; 
•    përgjegjës ose supervizor i proceseve dhe fazave të ndryshme të projektimit, realizimit, restaurimit, design-it industrial, planifikimit urban dhe të territorit.
Përfundimi i Programit Master i Shkencave në Arkitekturë mundëson vazhdimin e karrierës akademike dhe kërkimore nëpërmjet ciklit të Doktoratës në të gjitha fushat e Arkitekturës.

Tarifat & Bursat e Studimit

Taksat dhe Kontributet Për Programin e Studimit në Arkitekturë

Tarifa vjetore për programin e studimit MASTER I SHKENCAVE NË ARKITEKTURË është 3700 €.
Kandidatët, shtetas të Shqipërisë, Kosovës, Malit të Zi, Maqedonisë dhe Bosnje - Hercegovinës, që regjistrohen për herë të parë në vitin akademik 2023-2024, në vitin e parë të programit të studimit përfitojnë një bursë studimi prej:

  • 50% të gjithë tarifës vjetore për programin e studimit në Arkitekturë, kur kanë një notë mesatare të shkollës së mesme nga 9.00 deri në 9.99, dhe 
  • 80% të të gjithë tarifës vjetore të studimit kur kanë një notë mesatare të shkollës së mesme 10.00.

Tarifa e mësipërme përbën tarifën e plotë vjetore dhe studenti nuk paguan asnjë pagesë shtesë në rastet kur duhet të mbrojë dhe/ose përsërisë provimin. 

franc_shllaku.png
Arch. Franc Shllaku
Departamenti i Shkencave dhe Teknikave të Arkitekturës
Telefon: + 35542273290
Fax: +35542243291
Adresa: Edificio Centrale - Università Cattolica “Nostra Signora del Buon Consiglio”
avatar_donna.jpg
Brunilda Muka
Sekretaria Didaktike
...
Telefon: +35542243291
Fax: +35542243291
Adresa: Rr. Dritan Hoxha, Tirana
Na ndiqni