×

Si të krijojmë një CV

Përpara se të krijoni një CV duhet të kini parasysh:


Përpara se të krijoni një CV duhet të kini parasysh:

1. Përqëndrohuni në gjërat thelbësore:

  • Duhet të jeni sintetik, CV-ja nuk duhet të jetë më shumë se 2 faqe, sepse punëdhënësit për të vlerësuar një CV i kushtojnë vëmëndje më pak se një minut!
  • Nëse ju mungojnë eksperiencat profesionale atëherë përshkruani sa më mirë formimin tuaj ne Universitet dhe jepini rëndësi praktikave profesionale.

2. CV-ja duhet të jetë e qartë dhe koncize

  • Përdorni fraza të shkurtra.
  • Përshtatni cv-në duke eliminuar informacione që nuk janë relevante për pozicionin e punës  që doni të aplikoni.
  • Nuk është nevoja të përmëndni eksperienca pune që nuk kanë te njëjtin profil me llojin e pozicionit që doni të kandidoni.
  • Mos gënjeni ne CV.

3. Kontrolli i fundit

  • Kini kujdes me gabimet ortografike dhe sigurohuni që Cv-ja të ketë një strukturë llogjike.
  • Duhet t’i vini gjithmonë një fotografi.
  • Mos harroni që t’i bashkëlidhni gjithmonë një letër prezantimi.
Na ndiqni