Albania in the Eyes of the World, 2020

CESPIC organizoi një takim për të diskutuar rreth “Albania in the Eyes of the World, 2020” më 16 mars 2021. Lexo më shumë: albania in the eyes of the world, 2020...

The Role of Women in Politics and Diplomacy in Southeast Europe

CESPIC organizoi një takim për të diskutuar rreth “The Role of Women in Politics and Diplomacy in Southeast Europe", më 2 Mars 2021 Lexo më shumë: the role of women in politics and diplomacy in sou...

ECONOMY OF FRANCESCO: Relatore, Prof. Raul Caruso direttore di CESPIC

“Economy of Francesco” është takimi me ekonomistët e rinj, i cili u mbajt nga data 19 deri me 21 Nentor 2020. Lexo më shumë: economy of francesco: relatore, prof. raul caruso ...

Religions, Coexistence and Peace

CESPIC në bashkëpunim me Confronti organizuan tryezën e rrumbullaket “Religions, Coexistence and Peace”, më datë 17 shtator 2020 Lexo më shumë: religions, coexistence and peace...

The Shape of things to come

CESPIC organizoi një takim për të diskutuar rreth "The Shape of things to come", më 8 maj. Objektivi i tryezës ishte të vinte në pah perspektivat e ndryshme dhe skenarët e ardhshëm të post-Covid-19 Lexo më shumë: the shape of things to come...