Kandidatë Të Huaj – Jo BE


Regjistrim në vitin e parë

... Lexo më shumë: regjistrim në vitin e parë...

Transferimi i studimeve

Në linkun e mëposhtëm gjeni Urdhrin nr. 12, të datës 17/08/2020 mbi “Kriteret dhe procedurat që zbatohen për njohjen e krediteve (ECTS) të fituara gjatë studimeve universitare të mëparshme për transferimin e studimeve dhe regjistrimin si program i dytë studimi në Universitetin Katolik “Zoja e Këshillit të Mirë” Lexo më shumë: transferimi i studimeve...

Program i dytë studimi

Procedurat dhe afatet për të aplikuar për program të dytë studimi përcaktohen me Udhëzim të posaçëm nga Ministria e Arsimit, Rinisë dhe Sportit (MASR). Lexo më shumë: program i dytë studimi...