Kandidatë Të Huaj – Jo BE


Udhëzime për procedurat e aplikimit dhe regjistrimit

Udhëzime për procedurat e aplikimit dhe regjistrimit Lexo më shumë: udhëzime për procedurat e aplikimit dhe regjistrim...

Regjistrim në vitin e parë - NON UE

... Lexo më shumë: regjistrim në vitin e parë - non ue...

Transferimi i studimeve-NON UE

Afatet për të aplikuar për transferim studimesh në vitin akademik 2023-2024 përcaktohen në Urdhrin e përbashkët QSHA-RASH. Në vijim UKZKM publikon në faqen zyrtare të web-it Rregulloren e procedurave të transferimit të studimeve, ku përfshihen informacione të detajuara mbi kriteret dhe procedurat e transferimit të studimeve në programet e studimit të UKZKM. Lexo më shumë: transferimi i studimeve-non ue...

Program i dytë studimi-NON UE

Afatet për të aplikuar për për program të dytë studimi në vitin akademik 2023-2024 përcaktohen në Urdhrin e përbashkët QSHA-RASH. Në vijim UKZKM publikon në faqen zyrtare të web-it Rregulloren e procedurave të pranimit për program të dytë studimi, ku përfshihen informacione të detajuara mbi kriteret dhe procedurat e pranimit në një program të dytë studimi. Lexo më shumë: program i dytë studimi-non ue...