Mobilitete e shkëmbime


Mobiliteti

Në kuadër të strategjisë së ndërkombëtarizimit, UKZKM synon të ofrojë mundësi mobiliteti për studentët dhe personelin, si një mënyrë për t’u zhvilluar në nivel personal dhe profesional dhe gjithashtu për të fituar kompetenca ndërkulturore dhe gjuhësore. Lexo më shumë: mobiliteti...

Studentë e personel në hyrje

Studentët dhe personeli i interesuar për t'iu bashkuar Universitetit tonë, në kuadër të KA107 - International Credit Mobility ose marrëveshjeve dypalëshe, duhet të verifikojnë me Zyrën e tyre Ndërkombëtare nëse institucioni i tyre i origjinës ka nënshkruar një marrëveshje të vlefshme dypalëshe me UKZKM-në. Lexo më shumë: studentë e personel në hyrje...

Studentë e personel në dalje

Erasmus+(2014-2020) është programi i BE, i cili mbështet aktivitete në fushat e Arsimit, Trajnimit, Rinisë dhe Sportit. Lexo më shumë: studentë e personel në dalje...

CEEPUS

CEEPUS III "Central European Exchange Program for University Studies", është një program ndërkombëtar shkëmbimi. Aktiviteti kryesor i CEEPUS-it janë rrjetet universitare të cilat operojnë me programe të përbashkëta studimi, dhe që idealisht çojnë në programe të përbashkëta doktorature midis vendeve anëtare të Evropës Qendrore dhe Lindore dhe Ballkanit. Lexo më shumë: ceepus...