Kandidatë shqiptarë


Regjistrim në Vitin e Parë

Procedurat e pranimit në Universitetin Katolik “Zoja e Këshillit të Mirë” . Regjistrim në Vitin e Parë Lexo më shumë: regjistrim në vitin e parë...

Transferimi i studimeve

Procedurat dhe afatet për të aplikuar për transferimin e studimeve pranë UKZKM përcaktohen me Udhëzim të posaçëm nga Ministria e Arsimit, Rinisë dhe Sportit (MASR). Ju lutemi të kontrolloni kriteret dhe afatet e aplikimit që do të përditësohen pas publikimit të këtij Udhëzimi. Lexo më shumë: transferimi i studimeve...

Program i dytë studimi shtetas shqiptare

Proçedurat dhe afatet për të aplikuar për program të dytë studimi përcaktohen me udhëzim të posaçëm nga Ministria e Arsimit, Sportit dhe Rinisë. Në vijim të udhëzimeve të MASR, UKZKM publikon në faqen zyrtare të web-it rregulloren e procedurave të pranimit për program të dytë studimi, ku përfshihen informacione të detajuara mbi afatet, kriteret dhe procedurat e pranimit në një program të dytë studimi. Lexo më shumë: program i dytë studimi shtetas shqiptare...

Kandidatë shqiptarë që kanë përfunduar arsimin e mesëm jashtë vendit

Kriteret e pranimit për kandidatët shqiptarë që kanë përfunduar arsimin e mesëm jashtë vendit. Lexo më shumë: kandidatë shqiptarë që kanë përfunduar arsimin e m...