Kandidatë shqiptarë


Udhëzime për procedurat e aplikimit dhe regjistrimit

Udhëzime për procedurat e aplikimit dhe regjistrimit Lexo më shumë: udhëzime për procedurat e aplikimit dhe regjistrim...

Regjistrim në Vitin e Parë - AL

Procedurat e pranimit në Universitetin Katolik “Zoja e Këshillit të Mirë” . Regjistrim në Vitin e Parë Lexo më shumë: regjistrim në vitin e parë - al...

Transferimi i studimeve - AL

Afatet për të aplikuar për transferim studimesh në vitin akademik 2023-2024 përcaktohen në Urdhrin e përbashkët QSHA-RASH. Në vijim UKZKM publikon në faqen zyrtare të web-it Rregulloren e procedurave të transferimit të studimeve, ku përfshihen informacione të detajuara mbi kriteret dhe procedurat e transferimit të studimeve në programet e studimit të UKZKM. Lexo më shumë: transferimi i studimeve - al...

Program i dytë studimi shtetas shqiptare - AL

Afatet për të aplikuar për për program të dytë studimi në vitin akademik 2023-2024 përcaktohen në Urdhrin e përbashkët QSHA-RASH. Në vijim UKZKM publikon në faqen zyrtare të web-it Rregulloren e procedurave të pranimit për program të dytë studimi, ku përfshihen informacione të detajuara mbi kriteret dhe procedurat e pranimit në një program të dytë studimi. Lexo më shumë: program i dytë studimi shtetas shqiptare - al...

Kandidatë shqiptarë që kanë përfunduar arsimin e mesëm jashtë vendit

Kriteret e pranimit për kandidatët shqiptarë që kanë përfunduar arsimin e mesëm jashtë vendit. Lexo më shumë: kandidatë shqiptarë që kanë përfunduar arsimin e m...